MENU

Konkurs Interpretacje Grechuta Festival Świnoujście 2019!

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu na interpretację piosenek z repertuaru Marka Grechuty podczas Grechuta Festival Świnoujście 2019! Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.grechutafestival.pl
Więcej >

Regulamin i Zasady Konkursu

Zasady Konkursu Interpretacje Grechuta Festival Świnoujście 2019 Poniższa informacja stanowi wyciąg z Regulaminu Konkursu Interpretacje GFŚ 2019   Do Konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie soliści. Zgłoszenia należy dokonać poprzez adres mailowy: konkurs2019@grechutafestival.pl Zgłoszenia przesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane. Przesłanie zgłoszeń jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem. Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza oraz przesłaniu dwóch dowolnych utworów z repertuaru Marka Grechuty najpóźniej do dnia 19 lipca 2019 roku. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania wcześniej zgody prawnego opiekuna. Podczas etapu eliminacji Komisja Kwalifikacyjna – spośród przesłanych zgłoszeń – wybierze najpóźniej do 22 lipca 2019 r. dziesięciu finalistów, którzy wystąpią przed Jury Konkursu w Świnoujściu. Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie festiwalu (www.grechutafestival.pl). Finaliści otrzymają też dodatkowo e-mail z informacją o zakwalifikowaniu się do finału. Podczas finału konkursu w dniu 6.08.2019, godz. 18.00, Sala Teatralna MDK w Świnoujściu finaliści zaprezentują przed Jury Konkursu dwie piosenki, zgłoszone wcześniej do eliminacji . Konkurs w Świnoujściu jest przeznaczony dla solistów występujących z jednym akompaniatorem, podkładem lub auto akompaniamentem. Finaliści zobowiązani są zapewnić swoje własne instrumenty podczas występu. Organizator zapewnia nastrojony fortepian. Jury Konkursu podczas finału Konkursu wręczy wyróżnienia najwyżej ocenionym solistom. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają prawo (i obowiązek) udziału w Koncercie Laureatów w dniu 8.08.2019, w Amfiteatrze Miejskim, godz. 20.30 podczas Grechuta Festival Świnoujście 2019. W trakcie Koncertu Laureatów ogłoszeni zostaną Laureaci Konkursu – zdobywcy: I Nagrody 6.000,00 PLN II Nagrody 5.000,00 PLN […]
Więcej >